ΑΚΜΗ Α.Ε.

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα είναι ένα από τα κορυφαία Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα που παρέχει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, με περισσότερα από 37.500 m2 υποδομής σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου ενός από τα πιο προβεβλημένα στρατόπεδα της χώρας. Κάθε χρόνο εγγράφονται περίπου 14.000+ ενεργοί σπουδαστές με σκοπό να σπουδάσουν μία από τις 107 ειδικότητες, σε περισσότερα από 340 εργαστήρια που προσφέρονται σε 6 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Η ΑΚΜΗ Α.Ε. ελπίζει ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι νέοι μπορούν να γίνουν παραγωγικοί, επιστημονικά προσανατολισμένοι, με ευρύτητα πνεύματος και ιδανικοί πολίτες της κοινωνίας, καθώς η κοινωνία επηρεάζεται σημαντικά από αυτή την κατηγορία ανθρώπων.

Το έργο Perceive χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο δικτυακός τόπος και όλα τα περιεχόμενά του αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα και αποτελούν αποκλειστική του ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

Contact

Lead-Partner of the Perceive Project:
BK con GmbH
Marilida Tsiplakou
Bergstraße 42
D-03099, Kolkwitz

tsiplakou@bk-con.eu
+49 (0) 176 45012146