Σύμπραξη

Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από 7 εταίρους από 5 χώρες
(Γερμανία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία, Βουλγαρία)

Το έργο Perceive χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο δικτυακός τόπος και όλα τα περιεχόμενά του αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα και αποτελούν αποκλειστική του ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

Contact

Lead-Partner of the Perceive Project:
BK con GmbH
Marilida Tsiplakou
Bergstraße 42
D-03099, Kolkwitz

tsiplakou@bk-con.eu
+49 (0) 176 45012146