EVTA

Европейска асоциация за професионално обучение

Европейската асоциация за професионално обучение е мрежова организация, която представлява професионалното образование и обучение в цяла Европа. Създадена през 1998 г., асоциацията е резултат от сътрудничеството в рамките на проекта „Евроквалификация“, стартирал през 1993 г. и целящ изграждането на европейска платформа за съвместно разработване, взаимно признаване на професионалните квалификации и разработване на учебни програми в съответствие с нуждите на фирмите и пазара на труда, географска мобилност на учениците. С течение на годините EVTA се превръща във важна заинтересована страна в областта на ПОО и развитието на човешкия капитал, като участва в различни групи за сътрудничество и съгласуване, оказва подкрепа на своите организации членки и гарантира, че техните нужди и очаквания са удовлетворени. Членове на мрежата EVTA са публични и частни доставчици на ПОО и дружества, опериращи на международно, национално и регионално ниво.

Проектът Perceive се финансира от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Този уебсайт и цялото му съдържание отразяват единствено възгледите на автора и са негова изключителна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

Contact

Lead-Partner of the Perceive Project:
BK con GmbH
Marilida Tsiplakou
Bergstraße 42
D-03099, Kolkwitz

tsiplakou@bk-con.eu
+49 (0) 176 45012146