EVBB

Европейската асоциация на институтите за професионално обучение

Европейската асоциация на институтите за професионално обучение (EVBB) е европейската асоциация с нестопанска цел, доставчиците на услуги в областта на професионалното образование и обучение (ПОО). Нейната основна цел е качествено подобряване на професионалното образование и обучение в и извън Европа, чрез увеличаване на действията, насочени към популяризиране на ПОО като първи избор. EVBB има повече от 65 членове, както от частния, така и от публичния сектор, и обхваща всички области, свързани с началното, последващото професионално образование и обучение. Някои ключови дейности, където EVBB е разрабптвала и участвала в проекти,  са осигуряването на качество в професионалното образование, насърчаването на практическата насоченост в професионалното образование и обучение, интеграцията на младежите в обществото, изпълнението на инициативи срещу дългосрочната безработица и създаването на европейски мрежи по проекти.

Проектът Perceive се финансира от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Този уебсайт и цялото му съдържание отразяват единствено възгледите на автора и са негова изключителна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

Contact

Lead-Partner of the Perceive Project:
BK con GmbH
Marilida Tsiplakou
Bergstraße 42
D-03099, Kolkwitz

tsiplakou@bk-con.eu
+49 (0) 176 45012146