ENAIP NET

ENAIP NET е италиански консорциум с нестопанска цел, който от 2016 г. обединява регионалните органи на ENAIP: ENAIP PIEMONTE, ENAIP LOMBARDIA, ENAIP VENETO и ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA.
ENAIP NET е един от най-големите италиански доставчици на ПОО, който предлага професионално обучение и услуги за намиране на работа.
Той предлага начално и продължаващо ПОО, обучение по поръчка на компании, стажове, анализ на уменията, изследвания и иновации в професионалното обучение.
ENAIP NET има солиден опит в разработването и управлението на международни проекти, особено по отношение на проекти, финансирани от ЕС.

Проектът Perceive се финансира от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Този уебсайт и цялото му съдържание отразяват единствено възгледите на автора и са негова изключителна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

Contact

Lead-Partner of the Perceive Project:
BK con GmbH
Marilida Tsiplakou
Bergstraße 42
D-03099, Kolkwitz

tsiplakou@bk-con.eu
+49 (0) 176 45012146