ECQ

Европейски център за качество

„Европейски център за качество“ ООД е консултантска компания, основана през 2001 г. Специализирана е в четири основни области: управленско консултиране в областта на проекти, финансирани от ЕС, разработване и провеждане на програми за продължаващо образование и обучение на стопански субекти и служители, осъществяване на различни инициативи, свързващи света на бизнеса със секторите на образованието и обучението, разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с международните стандарти.
Компанията работи в тясно сътрудничество с различни национални и чуждестранни партньори, сред които образователни институции и университети, квалификационни центрове, неправителствени организации, търговски камари и консултантски компании.
От създаването си досега ECQ е разработила проекти за повече от 250 предприятия; замислила е, изпълнила е и/или е подкрепила реализацията на 13 общински проекта, 15 проекта по програма „Учене през целия живот“ и повече от 40 проекта по програма „Еразъм+“. ЕЦК е участвал в 4 проекта по програма „Интелигентна енергия – Европа“.

Проектът Perceive се финансира от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Този уебсайт и цялото му съдържание отразяват единствено възгледите на автора и са негова изключителна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

Contact

Lead-Partner of the Perceive Project:
BK con GmbH
Marilida Tsiplakou
Bergstraße 42
D-03099, Kolkwitz

tsiplakou@bk-con.eu
+49 (0) 176 45012146