BGCPO

Българо-германски център за професионално обучение

ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО) обединява петте Българо-германски центъра за професионално обучение, създадени през периода 1993-2010 г. като най-голямата германска инвестиция в областта на професионалното обучение на възрастни в България. ДП БГЦПО работи в тясно сътрудничество с Агенцията по заетостта и работодателите, като предоставя професионално обучение на около 2000 безработни и заети лица годишно.
ДП БГЦПО е важен инструмент за провеждане на активната политика на пазара на труда и допринася за решаване на проблемите с квалификацията на работната сила. Съгласно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) държавата възлага на ДП БГЦПО изпълнението на публични задачи в областта на политиката за повишаване на качеството на работната сила с акцент върху обучението на безработни от уязвими/необлагодетелствани/рискови групи с цел (ре)интегрирането им на първичния пазар на труда.

Проектът Perceive се финансира от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Този уебсайт и цялото му съдържание отразяват единствено възгледите на автора и са негова изключителна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

Contact

Lead-Partner of the Perceive Project:
BK con GmbH
Marilida Tsiplakou
Bergstraße 42
D-03099, Kolkwitz

tsiplakou@bk-con.eu
+49 (0) 176 45012146